Основні принципи безпеки прийняті в організації 

а. Первинність життя та здоровʼя

Безпека персоналу є найголовнішим пріоритетом організації.

Персонал має уникати потрапляння в ситуацію з надмірним ризиком,

аргументуючи це метою виконання програмної проєктної діяльності або захисту майна

b. Особиста відповідальність

Кожен працівник має усвідомлювати особисту відповідальність за свою безпеку. 

с. Не заподіяння шкоди іншим

Працівник Організації має чітко усвідомлювати наслідки, які можуть бути спричинені його/її діями та виключати можливість заподіяння загрози життю та здоров’ю колег організації, як наслідок особистої безвідповідальності.

d. Менеджмент програм відповідно до обставин та оточення

Планування, підготовка та імплементація будь-яких програм/проєктів Організації має здійснюватися тільки з урахуванням ретельного аналізу ризиків та необхідних умов безпеки, що відповідають контексту програмної (проєктної) діяльності.

е. Добробут персоналу

Керівники та менеджери, будь-якого рівня Організації, мають приділяти особливу увагу піклуванню про свій персонал; застосовувати інструменти визначення перевантаження та запобігання робочого вигорання; створювати та зберігати у колективі відносини взаємоповаги та доброзичливості

f. Розробка та впровадження Плану безпеки Організації.

План безпеки (або План управління ризиками), базуючись на аналізі ризиків, інформує про найбільш важливі заходи застереження, що мають виконуватись щоденно кожним з працівників. Він має мінімізувати будь-які можливості потрапляння у критичну ситуацію.

g. Підтримка партнерських організацій.

Карітас України виконує усі необхідні кроки щодо заохочення та підтримки організацій мережі Карітас в Україні щодо розробки та впровадження свідомого управління ризиками з безпеки (місцеві плани безпеки, тренінги, обмін інформацією, т.і).

Відповідальність посадових осіб МБФ Карітас України з безпеки 

Президент МБФ Карітас України

Як очільник Організації, несе повну відповідальність за дотримання усіх норм чинного законодавства України щодо безпеки відповідно до визначених сфер діяльності.

Генеральний секретар

Нарівні з президентом Організації несе відповідальність за дотримання усіх норм чинного законодавства України щодо безпеки; безпосередньо розглядає, затверджує та контролює впровадження і виконання політик, процедур та інструкцій щодо безпеки Організації

Керівник департаменту/відділу

Відповідає за обовʼязкове включення питання безпеки у цикл управління проєктами. Керує проведенням ретельного аналізу контексту діяльності департаменту/відділу з огляду на безпеку, та, відповідно до напрямку діяльності, ініціює впровадження в Організації необхідних процедур, інструкцій та керівних документів спрямованих на мінімізацію ризиків, що існують.

Менеджер програми/проєкту

Відповідає за включення питання безпеки на всіх етапах програмного/проєктного циклу Відповідає за врахування питання безпеки у бюджеті проєкту.

Менеджер з питань безпеки

Є радником Організації з питань безпеки персоналу, приміщень та програмної/проєктної діяльності. У співпраці з програмним та адміністративним менеджментом Організації відповідає за розробку та оновлення Плану безпеки Організації. Здійснює управління створеною, відповідно до Плану, системою безпеки Організації.